GLA – tutustu toimintaamme

Granin Lähiapu ry on voittoa tavoittelematon, Kauniaisten alueella toimiva sitoutumaton yhdistys.

Toimintaamme kuuluu vapaaehtois- sekä yhdistystoiminta.

Välitämme vapaaehtoista apua kauniaislaisiin koteihin, hoivayksiköihin, erilaisiin tapahtumiin sekä keikka-avuksi kertaluontoisiin tehtäviin.

Tehtävämme on yhdistää avun tarvitsija ja yhdistyksen valikoitunut auttaja.

Koemme, että yhteisöllisyys on tärkeätä hyvinvoivassa yhteiskunnassa ja monimuotoisella vapaaehtoistyöllä voimme vaikuttaa hyvinvointiin Kauniaisissa. Lue lisää vapaaehtoistyö osiosta.

Teemme tiivistä yhteistyötä Kauniaisten kaupungin sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa erilaisten projektien ja työryhmien kautta. Olemme osa Kauniaisten kaupungin palveluketjua.

Granin Lähiapu järjestää toimintaa yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta nousseiden tarpeiden pohjalta. Vertaistukiryhmät, keittiökurssit, Olohuone-toiminta, luennot ja koulutukset auttavat kohderyhmiä sekä tuovat yhteisön yksilön ympärille. Yhteisöllisyydellä torjutaan parhaiten yksinäisyyden tunnetta.

Kauniaisten kaupunki tukee toimintaamme, mutta tarvitsemme omaa varainhankintaa, jotta yhdistyksen muuta toimintaa voidaan vuosittain jatkaa ja kehittää. Lahjoitukset ovat elintärkeitä toimintamme jatkuvuudelle. Lue lisää varainhankinta osiosta.